Huys ter Swaach

In Beetsterzwaag wordt de nieuwbouw van de particuliere woonvoorziening Huys ter Swaach gerealiseerd. We hebben een speciale website gemaakt, als voorloper van de definitieve site, om de bouw te kunnen volgen. Eens in de 8/10 weken wordt een update geplaatst.

Via een nieuwsbrief kunnen geïnteresseerde partijen automatisch op de hoogte worden gehouden.

De ontwikkeling van het logo, huisstijl, website en foldermateriaal is in handen van Studio Staalkaart.

www.huysterswaach.nl

Huys ter Swaach

Bewaren